Khép kín chu trình tác phẩm thiết kế

Thiết kế kiến trúc nhà phố Thái Nguyên

Chủ đầu tư : Chú Quý

1 nhà chú quý thái nguyên 1
Hình ảnh 1:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 2
Hình ảnh 2:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 3
Hình ảnh 3:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 4
Hình ảnh 4:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 5
Hình ảnh 5:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 6
Hình ảnh 6:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 7
Hình ảnh 7:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 8
Hình ảnh 8:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 9
Hình ảnh 9:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 10
Hình ảnh 10:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 11
Hình ảnh 11:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 12
Hình ảnh 12:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 13
Hình ảnh 13:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 14
Hình ảnh 14:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 15
Hình ảnh 15:

 

1 nhà chú quý thái nguyên 16
Hình ảnh 16:

 

Bài liên quan