Khép kín chu trình tác phẩm thiết kế

Kiến trúc nhà mặt phố 6 tầng

Chủ đầu tư : Chị Diệp 

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 1
Hình ảnh 1 :

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 2
Hình ảnh 2 :

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 3
Hình ảnh 3 :

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 4
Hình ảnh 4 :

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 5
Hình ảnh 5 :

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 6
Hình ảnh 6 :

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 7
Hình ảnh 7 :

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 8
Hình ảnh 8 :

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 9
Hình ảnh 9 :

kiến trúc nhà chị DIệp 6 tầng 10
Hình ảnh 10 :

Bài liên quan