Khép kín chu trình tác phẩm thiết kế

Biệt thự từ sơn

Biệt thự trên nền đất lô Từ Sơn

biệt thự từ sơn 1

 Mặt bằng đất lô


Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 1


Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 2


Mặt bằng tầng 3 biệt thự

Mặt bằng tầng 3


Mặt bằng mái biệt thự

Mặt bằng máiPhối cảnh 1Phối cảnh 2
Bài liên quan