Khép kín chu trình tác phẩm thiết kế

Biệt thự nhà a Bắc

Chủ đầu tư : A Bắc

mặt bằng khu đất 115m2
Mặt bằng khu đất 115m2

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 3

Mặt bằng tầng 3

Mặt bằng tầng áp mái

Mặt bằng tầng áp mái

Mặt bằng mái

Mặt bằng mái

Phối cảnh biệt thự 115m2

Phối cảnh 1

Phối cảnh biệt thự 115m2

Phối cảnh 2

Phối cảnh biệt thự 115m2

Phối cảnh 3Bài liên quan